Våra fönster är äkta aluminiumfönster och ej att förväxla med träfönster som bekläds med endast utvändig aluminium.

”Dreh-kipp” är en uppskattad funktion (alltid ingår) där du öppnar fönstret på traditionellt sätt, vänster eller högerhängt.

Du kan även öppna fönstret som underkantshängt och få ett väder- och inbrottssäkert vädringsläge.

Du som installerar aluminiumfönster i huset kommer att slippa det mesta av underhållsarbete på fönstren.

ALU INTERFÖNSTER 70mm HI  är ett modernt aluminiumsystem avsett för exteriöra, arkitektoniska byggelement som kräver hög termisk och akustisk isolering såsom olika typer av fönster, sjutdörrar, vestibuler, skyltfönster och andra typer av spatiala strukturer.

 ALU INTERFÖNSTER 70mm HI  systemet karakteriseras av mycket en mycket låg värme-transfererings-koefficient, U-värde, tack vare implementation av termiska bromsar och packning. Detta är högst signifikant i tider av krav på effektiv energihantering och bevarande av miljön

1,3 W/kvm (2-glas U=1.0 energiglaskassett)

1,1 W/kvm (3-glas U=0.5 energiglaskassett)

Eftersom våra aluminiumfönster är så hållbara har vi beslutat att erbjuda dubbelt så lång garanti-25års!

Du kan bara sitta ner och titta ut om du så vill utan att tänka på att renovera, skrapa och måla eller annat underhållsarbete på fönstren.

Fördelar med aluminiumfönster
• Lång livslängd
• Minimalt underhållsbehov
• Bra stabilitet och hög säkerhet
• Enkel hantering och god komfort
• Smala karmbredder som ger stor glasyta
• Energieffektivitet med god isolering och låga U-värden