Sapa Dörr 2086
Högisolerad och stabil dörr

2086 tillhör vår nya generation byggsystem Sapa Thermo 86 utvecklad med tydlig fokus på energi och prestanda. Dörren har lågt U-värde grundar sig på en beprövad och stabil konstruktion med 86 mm djupa profiler. Dessa är grundisolerade med 42 mm glasfiberarmerade polyamidlister. För optimal energiprestanda används Dörr 2086 SX med isolerstavar Sapa Thermo N9 i profilerna.

Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås. Fals för glas och fyllning 20-56 (64) mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas. Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glasparti 3086.

Dörr 2086 Prestanda

  • Utföranden. Enkeldörr, pardörr och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
  • Lufttäthet. Oklassad (se 2086 Plus och 2086 Extreme för klassade dörrar).
  • Regntäthet. Oklassad (se 2086 Plus och 2086 Extreme för klassade dörrar).
  • U-värde. Ner till 0,9 W/m²K (2086 SX, helglasad, smalprofil, Ug=0,5 W/m²K, storlek 1230×2180 mm).
  • Ljudisolering.  Upp till Rw 44 dB (2086 SX).