Sapa Dörr 2086 Plus

Högisolerad dörr med bra täthet

2086 Plus tillhör vår nya generation byggsystem Sapa Thermo 86 utvecklad med tydlig fokus på energi och prestanda.

Dörren har lågt U-värde, bra luft- och regntäthet och mycket bra ljudreduktion.

Dörr 2086 Plus grundar sig på Dörr 2086 med alla dess grundegenskaper dock i lite mindre format (max dörrbladshöjd 2500 mm). En annorlunda tröskelkonstruktion förbättrar tätheten vilket gör att dörren klarar klass 2 i lufttäthet och klass 4A i regntäthet.

För optimal energiprestanda kan dörren kompletteras med samma isolerstavar Sapa Thermo N9 som till Dörr 2086 SX.

Dörrbladsprofiler finns för smal- och modullås. Fals för glas och fyllning 20-56 (64) mm. Yttre glasningslist är integrerad i profilen för asymmetriskt placerat glas.

Dörrarna kan enkelt anslutas till våra fasadsystem 4150, 5050 SG samt glasparti 3086.

Dörr 2086 Plus Prestanda

  • Utföranden. Enkeldörr, pardörr och mötesdörrar med eller utan sido- och överljus.
  • Personsäkerhet. Kan fås med klämfri bakkant.
  • Lufttäthet. Klass 2 enligt EN 12207.
  • Regntäthet. Klass 4A enligt EN 12208
  • U-värde. Ner till 0,9 W/m²K (SX, helglasad, smalprofil, Ug=0,5 W/m²K, storlek 1230×2180 mm).
  • Ljudisolering.  Upp till Rw=44 dB (2086 SX Plus).