Bra att veta om PVC Fönster:

Historik

PVC – är en av de vanligaste plastsorterna, som tillsammans med Polyeten (PE), Polypropen (PP) och Polystyren (PS) kallas bulkplaster. Det är en polymer som är uppbyggd av flera sammanbundna vinylkloridmolekyler. Det är en termoplast som tillverkas genom att man adderar klor till eten, och det är en av basplasterna. Sedan den uppfanns på 1930-talet har den ofta använts inom byggnadsindustrin. Användningsområden där är bland annat rör, höljen till elektriska kablar och kompositfönster. PVC används även inom tillvarkning av fönsterkarmar och dörrar . PVC håller otroligt hög kvalité och varken bleks,  gulnar av solens strålar eller spricker. PVC är det vanligaste materialet på fönster i övriga Europa och kommer inom några år även vara ledande som utbytesfönster i Sverige. PVC är också mycket UV-beständigt.

Underhåll:

PVC – är ett av byggvärldens mest uthålliga och beständiga material. PVC  fönster behöver inte skrapas eller målas. Det underhåll som behövs är att någon gång smörja beslag och handtag samt att behålla lystern genom att ta bort smuts med någon typ av mildare rengöringsmedel. PVC-fönster behåller sin funktion och sitt utseende år efter år. Den exceptionella livslängden bevisas av såväl laboratorietester som besiktningar och inte minst av alla de fönster som suttit uppe i fasader under lång tid.

U-värde:

U-värde: är ett uttryck för värmemotstånd. Till skillnad från uttrycket R-värde där ett material eller en enhet med högt värde visar på bra isolering, gäller för U-värde att ju lägre siffra desto bättre. U-värde utrycks i W/m2K (watt per kvadratmeter grader Kelvin).

Kondens på fönster:

Kondens på fönster kan uppkomma invändigt, mellan glasen och utvändigt. Det finns flera orsaker till kondens men grundorsaken är hög luftfuktighet som fälls ut på en kall yta.

Invändig kondens
Gamla fönster får ibland, främst under den kalla årstiden, kondens på det inre glaset. Detta beror på att fönstret isolerar dåligt och att det inre glaset är mycket kallare än luften i rummet. När varm och fuktig inneluft träffar kallt glas uppkommer kondensutfällning. Andra orsaker till invändig kondens kan vara dålig ventilation, hög luftfuktighet eller till exempel gardiner som hindrar luftcirkulationen intill fönstret. Fönster är konstruerade för att klara regn och fukt på utsidan men inte för att motstå långvarig kontakt med fukt på insidan. Om invändig kondens förekommer under lång tid, kan fönstret ta skada.

Kondens mellan glasen
Om varm och fuktig luft från rummet läcker ut genom otätheter i ett kopplat fönster uppkommer kondens på insidan av det yttre glaset som är kallt. En orsak kan vara att huset har övertryck så att luften går ut genom fönstren i stället för genom ventilationskanalerna. Sådana fönster har sannolikt också bristfällig tätning mellan karmen och innerbågen. Även hål för persiennsnören kan orsaka mellanglaskondens. När mellanglaskondens uppstår i isolerrutor, beror detta på att fukt trängt in genom förseglingen. När punkterade rutor skall bytas ut, bör de ersättas med mer energieffektiva isolerrutor.

Utvändig kondens
Energieffektiva fönster hindrar rumsvärmen från att stråla ut vilket gör att det yttre glaset blir mycket kallare än i fönster med sämre isoleringsförmåga. När det är kallt och stjärnklart, förlorar det yttre glaset värme genom utstrålning mot natthimlen. Temperaturen på det yttre glasets yta sjunker under lufttemperatur och under luftens daggpunkt. Om luftfuktigheten samtidigt är hög, sker kondensutfällning mot den kalla rutan. Om glasets yttemperatur sjunker under noll grader kan iskristaller bildas på rutan vilket kan inträffa under höst och vår när det är mycket fuktigt ute och natthimlen är stjärnklar.

Utvändig kondens är inget skadligt utan endast ett bevis på fönstrets goda isoleringsförmåga. Den försvinner frampå morgontimmarna när det ljusnar och solen åter börjar värma.

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut har gjort en undersökning av utvändig kondens på energieffektiva fönster. Resultaten visar att fenomenet oftast uppkommer under höstmånaderna augusti, september och oktober men kan också förekomma några enstaka timmar under våren. Kondensen uppstår främst under dygnets första timmar och minskar snabbt efter cirka klockan 06.00. Studien är baserad på klimatdata för Stockholm.

Miljö:

Hur kan vi värna om miljön när vi köper fönster? Välj ett fönster som kräver minimalt underhåll, har lång livslängd, låg energiförbrukning vid tillverkning, är helt återvinningsbart samt har ett klart lägre U-värde än ditt gamla fönster. Inget bly används vid tillverkning av våra karmar. Bly har tidigare använts som stabilisator vid tillverkning av PVC. Bly påverkar miljön negativt och därför används det inte vid tillverkningen av våra karmar

Inbrottssäkerhet:

Standardupphängningen för ett PVC-fönster, inåtgående med vädringsläge, är ett väsentligt bättre skydd mot inbrott än ett klassiskt utåtgående träfönster. En fönsterprofilkärna och beslag av galvaniserat stål garanterar därtill en stabil och säker konstruktion som är svår att forcera.

Brand:

PVC är svårantändligt och självslocknar när brandkällan avlägsnas. Antändningstemperaturen är 390° C, att jämföras med trä som har antändningstemperaturen 240° C. Som alla plaster utvecklar PVC giftig rök när den brinner, och en vanlig uppfattning är att PVC-fönster är farligare vid en brand än fönster av trä. En undersökning genomförd 1987 vid Lunds Tekniska Högskola visade på flera saker. Maximal koncentration av saltsyra i brandgaserna uppstod efter cirka 8 minuter. Denna uppmättes till 14 ppm från PVC-fönstren och 21 ppm från inredningen, främst en golvmatta. Temperaturen i testbyggnaden var 800°C efter 2,5 minuter och nådde 1 200°C efter 7 minuter. PVC-fönstren självslocknade efter cirka 10 minuter. Träfönstren måste släckas med vatten efter 30 minuter. Det klor som är naturligt bundet i PVC-molekylen fungerade naturligt brandskyddande. Antändningstemperaturen för styva profiler av PVC är 390°C. Motsvarande för trä är 240°C

Myt:

De är fula, klumpiga och känns plastiga.

Smaken är olika men vi misstänker att en del av dessa invändningar beror på okunskap, konservatism och slentrian. Enligt TEMO undersökningen i juni 2004 är det en hel del arkitekter som har synpunkter på utseendet hos PVC-fönster. Samtidigt är det bara tre procent som säger att de känner till PVC-fönster och hela 98% har ingen egen erfarenhet av dem.