Glas är en mycket viktig del av fönstret, inte bara för dess uppenbara funktion att släppa in ljus utan också för att glaset upptar ca 70 % av fönstrets yta.

Då fönster till största delen består av glas är det därför viktigt att glaset har god värmeisolering, såväl sommartid som vintertid.

Det glas vi använder har en mycket god isolerande förmåga med ett s.k. U-värde så lågt som 0.5 (W/m2K). Det är betydligt bättre än jämförbara fönster på marknaden, där standardvärdet ofta är 1.2.

Det låga U-värdet uppnås genom att glasen fylls med ädelgasen argon och beläggs med isolerande och reflekterande metalloxidbeläggning. Den beläggning vi använder kallas Thermofloat och minskar strålningsförlusterna genom fönsterrutan med ca 90 procent genom att den långvågiga värmestrålning från rummet reflekteras mot rutan samtidigt som ljuset släpps in lika bra som utan beläggning.

shutterstock_40297360Genom motsvarande beläggning på utsidan av fönstret stoppas samtidigt den kortvågiga och skadliga UV-strålningen från att komma in i rummet. Det gör att solens skador på möbler, väggar och inredning minskas kraftigtekteras mot rutan samtidigt som ljuset släpps in lika bra som utan beläggning.

Härdat glas

Glas är ett sprött material. Utan behandling är det därför inte lämpligt användning på där det riskerar att utsättas för spänning eller stötar, t ex i stora glasdörrar. Genom att härda glaset kan man dock få ett glas med:

–   fem gånger så hög böjhållfasthet som vanligt glas

–   ökat motstånd mot termisk chock, orsakad av snabba förändringar i omgivande temperatur och uppvärmning orsakad av solstrålning

–   minskad risk för skador om glaset mot förmodan ändå skulle gå sönder

Laminerat säkerhetsglas:

Genom att belägga glaset med ett plastskikt kan ett ännu mer hållbart glas skapas. Det laminerade säkerhetsglaset är både segt och svårforcerat. När det överbelastas spricker det, men glassplittren häftar fast vid plastfolien som håller ihop dem till en glasklar skiva som förhindrar genomträngning och minimerar risken för skärskador. I de flesta fall påverkar inte lamineringen glasets optiska egenskaper. Laminerat glas skyddar dessutom mot UV-strålning eftersom UV-transmissionen endast är cirka 2 % jämfört med cirka 50 % i klart floatglas.

shutterstock_365580476