LJUDISOLERANDE GLAS

Bullerskydd spelar en viktig roll i livskvalitet. Det ska användas allt där det blir omöjligt att åtgärda eller minska buller. Bra ljudisolering i glaspaneler får man genom att använda: laminerat glas tillverkade med speciell folie som ökar glasets akustik, ökad glasmassa dvs. minst ett glas med stor ytlig massa, asymmetrisk utformning av glaspanel samt att fylla i utrymmet mellan glasen med tunga ljuddämpande gaser.

Fönstrets ljudegenskaper bestäms mest av typ och utformning av glaspanelen. Dock väljer du en lämplig lösning ska du dessutom ta hänsyn till sådana faktorer som fönsterprofil, beslag, fackmontage osv. Ljuddämpningsparametrar går inte att räkna ut på ett enkelt sätt. Därför är det viktigt att låta fackmän välja ut den bästa lösningen.

Ljudisolering kan sammanställas med andra funktioner, t.ex. värmeisolering, säkerhet, solskydd t.ex. genom att använda glas med olika beklädnader eller laminerat glas med bestämd utformning.

Glaspanelens ljudisolering bestäms enligt standarden EN 12354. Dämpningsparameter för luftburet buller bestäms av vägt reduktionstal Rw och anpassningstermer C och Ctr. Glaspaneler uppnår, beroende på sin konstruktion, ljudisolering mellan Rw=28 och 53 dB.
HH

JJJ