SOLO 2 – Komplett utvändigt
+ invändig diffusionsspärr
VELUX Solo 2 ger dig en komplett utvändig lösning.
Paketet innehåller intäckningsplåtar, fönsterkrage, avvattningsränna, isoleringsram för det utvändiga
montaget samt en invändig diffusionsspärr.