Ventilatorer

Ventilatorer släpper in luft bostadutrymmen. Även med helt förseglat fönster levereras alltid tillräckligt mycket frisk luft för att säkerställa en effektiv ventilation.

Ett standartdpaket består utav en inre del ( ventilator ) som reglerar mängden luft som levereras in och en ytter del (huva ) som skyddar mot regn och insekter. Dessutom kan man advända sig utav speciella anslutningar och akustiska huvor, som skyddar mot buller utifrån.

Ventiatorer monteras högst upp i fönstert. Dett dikteras av reglerna för Svenska normer och praktiska övervägenden. Utomhusluft strömmer över vistelsezonen, vilket förhindrar obehagliga luftdrag och därmed användarnas känsla av obehag.

Ventilation ger ett effektivt utbyte av luft i bostadsutrymmen även med fönstret ordentligt stängd. Stor variation av tillgängliga spaltventiler på marknaden ger dig möjlighet att hitta en lösning som motsvarar dina behov.

Spaltventiler monteras i fönstrets övre kant. Den externa luften svävar ovanför människor utan att orsaka den obehagliga känslan av drag.

Beroende på verkningssättet kan man välja:

  • spaltventil med inbyggd klimatkontroll – kontrolleras automatiskt, mängden av luft som tillförs beror på fuktighet i rummet.. Ju högre fuktighet desto större blir luftintaget. Detta gör att den intagna luftmängden ändras beroende på tid på dagen. Styrcensorn är gjord av polyamidband. Det finns möjlighet att stänga öppningen och därmed begränsa luftflöde till minimum.
  • tryckventiler – självreglerande. Mängden av luften som tillförs beror på tryckskillnaden inuti och utanför utrymmet. Så verkar det tills det uppkommer tryckskillnad då ventilen når sin högsta prestation. Om tryckskillnaden ökar ventilens vingar böjs av och på så sätt begränsar luftflöde, t.ex. vid stark vindstöt. Det finns möjlighet att stänga öppningen och därmed begränsa luftflöde till minimum.
  • manuella luftventiler – användaren själv reglerar mängden av luftflöde genom att öppna/stänga öppningen.

 

Bristen på ventilation orsakar:

  • kondens på fönstren,
  • fukt inomhus vilket leder till mögel,
  • känslan av dåligt mående (huvudvärk, sjukdomar kopplade till övre andningsvägar, allergier o.s.v.),
  • uppkomst av dålig lukt,
  • kondensering av giftiga föroreningarna från möbler och efterbehandlade material,
  • brist på luft som är nödvändig för förbränning i gasugnar, spisar m.m.